Internetový obchod s tradiční čínskou medicínou Přejít na eshop

Pět prvků – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda - v čínské metafyzice označuje pět druhů transformace. Je to pět charakteristik anebo pět druhů Qi měnící se v průběhu času. Například led, sníh, pára a mlha představují různé formy vody měnící se v průběhu času. Každý prvek má svůj specifický charakter, a tak interaguje s jinými prvky jinak a zároveň vytváří řetězec jevů a věcí, které – zdánlivě ničím nepodobné – jsou spojeny právě svou příslušností k danému prvku. Existuje pět světových stran (kde střed je považován za pátou stranu), pět ročních období (s babím létem jako pátým obdobím), pět projevů podnebí, pět chutí, pět barev, pět tónů, atd. Od pěti prvků se odvíjí proces ustavičných cyklických proměn všech věcí od jejich zrodu přes plnou sílu až po zánik. Mezi prvky existují vazby, kterými jsou prvky navzájem spojeny a jejich činnost je vzájemně podmíněna. Vytvářejí uzavřený kruh, v němž každý ovlivňuje všechny ostatní a podílí se tím na udržování celkové rovnováhy nevyhnutné pro činnost každé formy bytí.

Dřevo

Jaro je začátek sezónního cyklu, čas narození a nových počátků. Je to energie prvku Dřevo. Tato dynamická energie přináší nový růst, který tlačí první trávu skrz sníh, nové větve ze starého dřeva, vytváří nové listy. Období Dřeva je také časem naděje; tato sezona se s optimismem žene vpřed a nabízí změnu po klidném a tichém zimním období.

V lidském těle jsou s dřevěným prvkem spojeny orgány jater a žlučníku. Přináleží mu východní světová strana, vítr, jako projev podnebí. Vlastností dřeva je stoupat, pronikat a rozšiřovat se. Tvar patřící dřevu je podlouhlý a chuť Dřeva je kyselá.

Dřevo je jangové, mužské povahy a za jeho převládající vlastnosti jsou považovány pevnost a flexibilita, stejně jako u bambusu. Je to vůdce uvnitř nás, který může převzít odpovědnost a určit akční plán. Dřevěný prvek je spojen s negativními pocity hněvu a pozitivními pocity trpělivosti a altruismu.

V prostoru prvek Dřeva představují především živé rostliny, umělecké vyobrazení lesa, nebo živých, rostoucích, bujících věcí. Dále jsou to vertikální tvary, štíhlé předměty a zelená barva.

Oheň

Prvek Ohně představuje všechny formy ohně, které na naší zemi existují. Od malinkého plamene, zuřícího lesního požáru nebo vybuchující sopky až po samotné slunce. Oheň je o naší schopnosti být vytrvalý, stejně jako slunce stoupá na oblohu každý den.

Oheň představuje léto a je spojen s jasným, teplým časem kdy jsou květy rozkvetlé, ovoce se vyvíjí a my se cítíme energicky, hravě a plní sil.

V lidském těle jsou s Ohněm spojeny srdce a tenké střevo. K Ohni patří i vlastnosti, které jsou jakoby součástí léta - živost a společenskost. Energie ohně je vzestupná a vzrůstající, silná, dynamická a mužská, která ale může být neklidná a také vysoce kreativní. Negativní emoce spojené s ohněm jsou závist, touha a někdy až hysterie, pozitivní emocí Ohně je radost a tvořivost.

Oheň představuje teplo, světlo, radost a vášeň. Přináleží mu jižní světová strana a horko jako projev podnebí. Oheň souvisí se vším, co stoupá vzhůru a rozpíná se. Představuje nárůst a dorůstání. Tvar ohně je trojúhelník a chuť hořká.

V prostoru prvek Ohně představuje především červenou barvu, světlo, svíčky, vůně a vonné tyčinky.

Země

Země představuje především pocity stability. Reprezentuje rovnováhu obou, Yinu a Yangu, ženského a mužského společně. Její pohyb je směrem dovnitř a do středu a její energie se stabilizuje a uchovává. Je spojena s proměnou každé sezóny. V čínské medicíně a feng shui je Země spojena s kvalitami trpělivosti, přemýšlení, praktičnosti, tvrdé práce a stability. Lidé typu Země jsou obvykle vroucní, milí a pečující.

Prvku Zem ze stran přináleží střed, ročním obdobím je babí léto a projev podnebí vlhko. Vlastností Země je proměna a představuje změnu a dospění. Tvar patřící prvku Země je čtverec a chuť je sladká.

V lidském těle k Zemi patří slezina a žaludek a když je u člověka Země v nerovnováze, mohou u něho nastat problémy s ústy, svaly, problémy s váhou a vlhkostí kvůli nedostatku přeměny tekutin, problémům s trávením, a obecně zažívá těžkost a pomalost ve svém životě.

V prostoru prvek Země symbolizují čtvrcové tvary, teplé béžové a hnědé barvy, keramika, obrazy a vyobrazení hor anebp půdy. Zemi reprezentuje také práce na zahradě.

Kov

Podzimní období je reprezentováno prvkem Kov, který může být jak železná ruda, tak kousek zlatého šperku, ostrá sekera nebo jemné ozdobné kování. Kov je spojován se suchem, který se nejvíce projevuje právě na podzim. Podzimní doba je období, kdy je vše připraveno ke sklizni, plody začínají klesat, a všechno je zralé. Všechno se zpomaluje a pomalu uazvírá do sebe. Příroda se začíná zbavovat toho, co již není potřeba - co je také jednou z hlavních vlastností Kovu - oddělování potřebného od nepořebného. 

Kovu patří západ jako světová strana, ročním obdobím je podzim a projevem podnebí je sucho. Vlastností kovu je svírání a stahování a představuje dozrání. Chuť je pálivá, tvar kovu je kulatý a v lidském těle mu patří plíce a tlusté střevo. Když jsou plíce jako hlavní kovový orgán v nerovnováze, může člověk pociťovat zármutek a postrádat schopnost odstřihnout se od minulosti a zaměřit se na budoucnost. 

V prostoru ke Kovu patří pšedevším všechny kokové předměty, kulaté objekty, věci bílé, šedivé a metalické barvy, ale také šperky, zvonky, zvonkohry nebo ručičkové hodiny.

Voda


Prvek Vody představuje všechny formy vody, která existuje na naší zemi. Mraky, dešťové srážky, jemné potoky, hlučné vodopády, klidné zmrzlé jezero, mohutná řeka, rozsáhlé oceány a vlny. Voda je o naší schopnosti měnit, přetékat, překonávat překážky a přizpůsobovat se. Voda je spojena s temnotou, chladem a časem, kdy začne všechno umírat, přezimovat nebo migrovat. Cítíme potřebu trávit čas uvnitř, spát víc, odpočívat, jíst a obnovovat naši energii. 

V lidském těle jsou ke prvku Vody patří ledviny a močový měchýř. Pokud jsou ledviny mimo rovnováhu, člověk často cítí strach, může být přecitlivělý a nedůvěřivý. Na fyzické úrovni se tato nervnováha může projevovat jako potíže týkající se uší, vlasů a zubů, dále pak močových cest, ledvin, beder, reprodukčních orgánů a problémů v oblasti sexuality. 

Prvku voda patří sever jako světová strana, ročním obdobím je zima a projevem podnebí je chlad. Vlastností vody je uschovávání a konzervování a tvar je volný, vlnitý. Chuť patřící vodě je slaná a v lidském těle jí patří ledviny a močový měchýř.

Negativní emoce spojené s vodou je strach, zatímco pozitivní emoce je klid. Vyvážený vodní prvek využívá zdroje energie, času, kontaktů a peněz rozumně, spíše než hromadění nebo přečerpávání. Vodní prvek také představuje moudrost člověka. Vyvážená voda naznačuje, že osoba je moudrá a inteligentní a schopná jasně přemýšlet a jednat správně. 

V prostoru vodu reprezentuje voda samotná. Fontánky, akvária, bazény, dekorativní misky s vodou, vodní kaskády a vyobrazení vodních prvků. Barva Vody je černá a tvary jsou vlnité. 

PĚT PRVKů A jejich projevy

Prvek

Voda

Dřevo

Oheň

Zem

Kov

Roční období

zima

jaro

léto

meziobdobí
(babí léto)

podzim

Denní doba

půlnoc

ráno

poledne

-

večer

Směr

sever

východ

Jih

střed

západ

Pohyb

dovnitř

stoupavý

Ven

nahoru/dolu

klesavý

Barva

černá

zelená

červená

žlutá

bíla, našedlá

Chuť

slaná

kyselá

hořká

sladká

ostrá

Podnebí

chlad

větrno

teplo

vlhko

sucho

Období rozvoje

zrod, zánik

rozvoj, růst

vrchol

racionalizace
(zmoudření)

ukončení

Tvar

kapka

trám

trojúhelník

kočka

ovál

Část života

začátek, konec

puberta

plnost sil

vyspělost

stárnutí

Číslo

1

3

9

5

7

Yin/Yang

Yin

Yang

Yang

Yin/Yang

Yin

Zang

ledviny

játra

srdce

slezina

plíce

Fu

močový měchýř

žlučník

tenké střevo

žaludek

tlusté
střevo

Tkanivo

kosti

šlachy, vazy

cévy

maso

kůže

Autor: Lucia Petriláková

Napište nám

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3


GSM: +420 775 469 515
e-mail: info@tcm-fengshui.cz
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 18:00
Pátek: 08:00 - 18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno