Internetový obchod s tradiční čínskou medicínou Přejít na eshop

Feng shui systém letící hvězdy je založený na matematických vzorcích v přírodě, kde makrokosmos ovlivňuje mikrokosmos. Tato sofistikovaná technika studuje, jak prostor a čas ovlivňují naše zdraví, vztahy, finance a další aspekty života. Je to metoda užívající čísla od 1 až 9, kde se číslicím říká hvězdy, protože se jejich původ spojuje s působením sedmi hvězd Velkého vozu a dvou strážných hvězd.

Souhvězdí se otáčí v pravidelných cyklech a působí svou energii na zemi, co se pak projevuje v sektorech našeho prostoru. Tím, že se jedná o pohyb cyklický, je možné na základě pozorování, předpovědět, jaké události, a ve kterém sektoru každá z hvězd spustí a ovlivní. Každá z hvězd má svou specifickou charakteristiku a patří k jednomu z pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda), co nám umožňuje, právě aplikací pěti prvků a vztahů mezi nimi, pracovat a ovlivňovat působení hvězd v prostoru. Jejich vliv oslabujeme, v případě, že se jedná o hvězdu přinášející negativní okolnosti, nebo aktivujeme a posilňujeme, když energie proudící do prostoru skrze hvězdu je pozitivní a přináší vítanou qi. A právě tímto se z této techniky stává efektivní a rychle působící nástroj, který ve Feng shui využíváme, když chceme v daném roce dosáhnout rychlé výsledky a stanovené cíle v určitých oblastech našeho života.

Pro zápis letící hvězdy slouží čtverec Lo Shu, do kterého se každý rok jednotlivé hvězdy zapisují podle speciálního algoritmu, kde každý rok jedna z hvězd je vedoucí a nachází se uprostřed čtverce, další se zapisují do zbylých osmi čtverců kolem ní.

Je nutné zde uvést, že roční letící hvězda, ač je velmi efektivní a rychlá, představuje jen malou část obrovského systému zvaného tradiční feng shui. Víc, než polovinu tvoří tzv. venkovní feng shui, do kterého patří analýza vnějšího prostředí, do kterého je prostor zasazen – pozice řek, jezer, pohoří, frekventovaných cest, jiných budov a objektů v okolí domu nebo bytu. Tady zkoumáme kvalitu qi, která zvenku proudí do prostoru. Pak máme vnitřní, interiérové feng shui, kde zkoumáme, jak qi, proudící dovnitř působí v prostoru a jaké mechanismy tady spouští. Existuje mnoho sofistikovaných technik, které zkušený konzultant feng shui při své práci s prostorem používá. Nicméně, i když uděláme úpravy prostoru jenom podle ročné letící hvězdy, dokážeme dosáhnou určité procento změn v našem životě a naklonit si přízeň, nebo naopak odvrátit nepříjemné situace a události.

Roční letící hvězda se dělá každý rok, ideálně na jeho začátku – co je vždy někdy kolem 4. února daného roku, podle začátku solárního roku a princip techniky je poměrně jednoduchý. Využívat části prostoru, kde v daném roce působí pozitivní hvězdy a vyhýbat se sektorům, kde působí ty negativní. Je přirozené, že ne vždy je to možné na 100 procent dodržet, například, když vám negativní hvězda působí v kuchyni, nebo ve vstupu a pozitivní hvězda se usídlila například v komoře. V těchto situacích používáme pět prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda) k jejich harmonizaci.

Když máte půdorys vašeho prostoru a kompas, můžete sami začít s harmonizací. Je to zábava a výsledky vás určitě překvapí.

 

Půdorys a zaměření světových stran

Pro aplikaci techniky letící hvězdy potřebujete půdorys vašeho prostoru. Vyznačíte jeho střed pomocí uhlopříček vedoucích z rohů, stoupnete si na místo, kde se uhlopříčky protnuly a zaměříte, například pomocí aplikace v telefonu, nebo jiného kompasu orientaci sever – jih.  

Po zaměření půdorys rozdělíte do osmi bran, jak jednotlivým výsekům říkáme, podle vašeho měření, kde jednotlivým stranám patří 45° výseče:

 

Letící hvězda pro rok 2022

 

Po zaměření stran a vyznačení bran zbývá zapsat jednotlivé hvězdy do sektorů. Číslo hvězdy přepíšete z Lo Shu čtverce na váš půdorys a to tak, že si nejprve vyhledáte světovou stranu, například východ, ve čtverci a jednoduše opíšete číslo hvězdy do odpovídající brány – tedy napíšete číslo 3 do východního sektoru na vašem půdoryse.

Nyní už vidíte, kde, jaká hvězda působí a můžete začít dělat svou analýzu. Při práci s roční letící hvězdou klademe důraz hlavně na ty části prostoru, kde zvykneme trávit nejvíc času, zejména jsou to vstupní dveře, ložnice, pracovna, kuchyň a obývací pokoj. Například harmonizace vstupu do prostoru podle roční letící hvězdy je velmi efektivní v Číně hodně používaná technika.

Připomínám, že podstata techniky je v tom, že se snažíme využívat prostory, kde se nachází pozitivní ročná letící hvězda, a vyhýbáme se sektorům, kde působí hvězdy negativní. Níže uvádíme charakteristiku každé hvězdy spolu s navrhovanými úpravami pro její harmonizaci.

1 - Tan Lang Xing

Hvězda podporující dobré jméno pověst, přinášející pomocníky a ochránce. Přináší potenciál, že se v našem životě, v té správné chvíli objeví pomocník, mentor, který nás podpoří a pomůže nám anebo ukáže ten správný směr. V roce 2022 je hvězda 1 v severním sektoru prostoru. Když v následujícím roce hledáte pomoc „shůry“, nevíte si rady, jak dál, potřebujete poradit, navést na správnou cestu, sever je ta část prostoru, kde byste měli trávit čas. Pracovat zde, hledat odpovědi čtením ale třeba i na internetu. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že se správná informace objeví v tu správnou chvíli a vy budete znát odpovědi. Pozitivní potenciál jednotky můžeme podpořit vodou, protože jednotka patří ke prvku vody. Nejlepší pro tento případ je například fontánka.

Podpora potenciálu hvězdy 1

 

2 - Ju Men Xing

 

 

Hvězda nemocí se pro rok 2022 nachází na jihozápadě. Když v jihozápadním sektoru prostoru máte vstup, kuchyň (a často zde vaříte), ložnici nebo pracovnu, zvyšuje se pro vás potenciál onemocnění v roce 2022. Když jste nemocni nebo vyčerpáni, vyhněte se, pokud možná úplně, jihozápadní části vašeho prostoru. Když to z jakéhokoliv důvodu není možné, negativní působení hvězdy do určité míry eliminujeme, a to přidáním vhodného množství Kovu do jihozápadního sektoru prostoru. Hvězda 2 patří k prvku Země, a proto použijeme Kov, který Zemi vyčerpá a vliv dvojky částečně oslabí. Nejlepší eliminací jejího vlivu však bude tuto část prostoru v roce 2022 vůbec nevyužívat.

Potlačení negativního působení hvězdy 2

3 – Lu Cun Xing

 

Konflikty, argumenty a právní potíže. To přináší hvězda 3 v roce 2022 do východního sektoru. I když se na první pohled může zdát, že tato hvězda je především negativní, není zcela tomu tak. Její výbušnou energii můžeme v roce 2022 využít, když se chceme postavit čelem nějakému zlozvyku, přejeme si získat kuráž a odvahu. Když chcete získat tyto charakteristiky, využijte východní sektor vašeho prostoru, co znamená trávit zde čas alespoň 30 minut denně s jasnou představou, čeho chci dosáhnout. Když máte kuráže a odvahy dost, máte za sebou hodně práce a chcete raději klid bez hádek a konfliktů, tak se působení této hvězdy raději vyhněte. Když to není možné, použijte Oheň, ten, protože v koloběhu pěti prvků následuje po Dřevě, který sytí tuto hvězdu, její působení oslabí.

 

 Potlačení negativního působení hvězdy 3

 

4 – Wen Qu Xing

Akademická a literární hvězda podporující také romantiku. Tento rok je na jihovýchodě. V případě, že studujete, podstupujete zkoušky, snažíte se získat novou dovednost nebo zdokonalit zručnost, nebo hledáte vhodného partnera, zaměřte svou pozornost na jihovýchod. Zde můžete čerpat energii této lásku a studium podporující hvězdy. Když na jihovýchodě budete letos trávit čas, zvýšíte potenciál, že se naučíte nové věci, lépe zvládnete zkoušky a rozproudíte váš romantický život. Studujte na jihovýchodě a bude se vám dařit. Je to vhodný sektor, když se chceme svoji prosperitu zlepšovat učením a studiem. No a aktivovat čtyřku můžete také vodou a dřevem, co jsou prvky, které tuto ke dřevu patřící hvězdu posilní.

 

Podpora potenciálu hvězdy 4

 

 

5 – Lian Zhen Xing

 

Tato hvězda přináší neúspěch a nezdar. Je to, dá se říct, ten nejnepříznivější sektor pro rok 2022 a letos je to střed. Proto mu věnujeme velkou pozornost. Nejlepší, jak se vyhnout vlivu pětky je vůbec tuto část nepoužívat a hvězdu neaktivovat. Aktivací mám na mysli fyzickou přítomnost tady, ale také jakékoliv renovace, zednické práce, rekonstrukce, dokonce ani zatlouct zde hřebík do stěny není vhodné. Když zde ale musíme z jakéhokoliv důvodu pobývat, použijeme nápravy pro snížení jejího vlivu, konkrétně Kov. Její vliv se tím sice oslabí, ale neeliminuje. Když zde budeme trávit čas, protože zde máme vstup, pracovnu, ložnice, nebo kuchyň, musíme počítat s určitým nezdarem a překážkami v roce 2022, přijmout to a podle toho jednat.

 

Potlačení negativního působení hvězdy 5

 

 

6 – Wu Qu Xing

 

 

Autorita, síla a postavení. Pokrok v kariéře. To všechno můžete získat, když využijete severozápadní sektor vašeho prostoru. Právě zde totiž působí hvězda, která to všechno přináší s podporuje. Když toužíte po postupu v kariéře, jste připraveni zaujmout vedoucí pozici, ale nabídka nepřichází nebo si toužíte získat respekt, využijte severozápad. Věnujte se zde své práci, aktivujte hvězdu svou přítomností. Příznivý potenciál šestky můžete nakopnout také prvkem Kov, nejlépe v kombinací s číslem 6. Zde uvádím moje aktivátory této hvězdy: šest mincí a kovovou zvonkohru se šesti trubičkami.

 

Podpora potenciálu hvězdy 6

 

 

7 – Po Jun Xing

 

 

V roce 2022 je hvězda 7 na západě. Sedmá hvězda je o komunikaci, ale také, která může přinést svár a konflikt. Jste-li od přírody konfliktní, vyhněte se letos západnímu sektoru prostoru, nebo alespoň důkladně važte slova, když se této části nemůžete vyhnout. Když ale naopak potřebujete nakopnout své komunikační dovednosti, získat verbální zručnost, západ je pro vás letos vhodný. Pořádek a čisto je zde nutný, abychom předešli krádežím a ztrátě peněz, a bezpečí pro snížení potenciálu poranění ostrými předměty. Pro harmonizaci této části prostoru použijte vodní lék. Nádobu naplňte solí a zalijte vodou, přidejte 6 mincí a vodní lék v roce 2022 umístěte na západ. Potlačí negativní vlivy sedmičky, ale také bude absorbovat negativní energii v prostoru. Podrobné video návody na výrobu vodního léku naleznete například na youtube.

Potlačení negativního působení hvězdy 7

 

8 – Zuo Fu Bi Xing

Osmička je hvězda hojnosti a prosperity, co z ní dělá velmi populární hvězdu. Pro rok 2022 se nachází na severovýchodě a je to asi ten nejlepší sektor v tomto roce. Když tady máte ložnici, pracovnu, nebo vstup do prostoru, získáváte jednu z nejlepších energií pro znásobení financí. Peníze ale nepadají z nebe a když zde budete v tomto roce trávit hodně času neznamená to, že vyhrajete loterii, přinese vám to nové nápady, jak peníze vydělat, nové příležitosti, jak rozšířit svoje podnikání, nový prostor pro uplatnění vašich znalostí a schopností vedoucí k vyššímu profitu z vaší činnosti. Je to aktivní energie a proto, když tady budete trávit čas, očekávejte hodně práce – a samozřejmě pak náležitou odměnu. Její působení podpoříme Ohněm (protože osmička patří k prvku Země a tu Oheň hezky sytí), ale také můžeme použít vodní prvek, který podpoří yangovou energii osmičky.

 

Podpora potenciálu hvězdy 8

 

 

9 – Fu Bi Xing

 

Devátá hvězda v podstatě představuje budoucí hojnost, postup, povýšení, zlepšení, šťastné události, oslavy, prestiž a uznání. Je to hvězda slávy a krásy. V současné periodě přináší pozitivní aspekty, a proto jih, co je sektor, ve kterém tato hvězda v roce 2022 bydlí, bude pro vás určitě prospěšnou částí prostoru. Když plánujete rozšířit svou síť kontaktů, zvýšit atraktivitu, přilákat nové zákazníky nebo jednoduše oslnit, jih je pro vás ta část prostoru, kde svou přítomností podpoříte příležitosti pro dříve zmiňované. Pozitivní devítku podpoříte také dřevem a ohněm, co jsou prvky, které tuto ohnivou hvězdu podporují.

 

Podpora potenciálu hvězdy 9

 

 

Autor: Lucia Petriláková

 

 

 

 

Napište nám

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3


GSM: +420 775 469 515
e-mail: info@tcm-fengshui.cz
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 18:00
Pátek: 08:00 - 18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno