Internetový obchod s tradiční čínskou medicínou Přejít na eshop

Akupunktura při odstraňování vedlejších účinků chemoterapie


Akupunktura zmírňuje nepříznivé účinky chemoterapie. Výzkumníci z Chongqing Tumor Institute (Oncology Department of Traditional Chinese Medicine) provedli řízenou klinickou studii sestávající z pacientů s rakovinou konečníku, kteří dostávali chemoterapii. Akupunktura významně snížila závažnost syndromu palmoplantární erytrodysestézie, známého vedlejšího účinku chemoterapie charakterizovaný zarudnutím, otokem, brněním, necitlivostí, svěděním a bolestmi dlaní a chodidel.

Akupunktura dosáhla 70% celkové účinnosti a to s 16,67% úplného vyléčení, 53,33% výrazného zlepšení stavu u pacientů s rakovinou rekta, kteří dostávali chemoterapii s použitím Capecitabinu (patří do skupiny léčiv nazývaných „cytostatické léky“) jako součástí léčebného režimu. Do studie bylo zařazeno celkem 60 pacientů s rektálním karcinomem a bylo jim náhodně přiděleno léčení akupunkturou (n = 30) nebo vitaminem B6 (n = 30).

Akupunkturní skupina se skládala z 13 mužů a 17 žen ve věku 45–80 let (průměrný věk 62,29 let) s délkou trvání onemocnění 9–20 měsíců (průměrná doba trvání 16,4 měsíce). Skupina vitaminů B6 byla tvořena 16 muži a 14 ženami ve věku 51–73 let (průměrný věk 61,25), s trváním onemocnění 10–19 měsíců (průměrná doba trvání 15,8 měsíce). Závažnost symptomů účastníků byla hodnocena pomocí dvou stupnic, Common Toxicity Criteria of the National Cancer Institute of Canada (CTC) a The Karnofsky Performance Scale (KPS). CTC boduje příznaky pomocí stupnice 1-4, s vyšším skóre ukazujícím vyšší závažnost. KPS hodnotí příznaky na stupnici 0–100, s vyšším skóre indikujícím zvýšenou schopnost provádět denní aktivity a nižším skóre indikujícím zvýšenou úroveň postižení.

Pro zahrnutí do studie byli účastníci povinni mít CTC skóre> 1 a skóre KPS ≥60. Další kritéria omezila účastníky na věk 18–80 let, s předpokládaným obdobím přežití nejméně tři měsíce. Pro všechny účastníky bylo nutné vyplnit informovaný souhlas a etický souhlas. Kritéria vyloučení zahrnovala těhotenství, laktaci, závažné dysfunkce srdce, játer, ledvin nebo mozkovou dysfunkci, psychiatrické poruchy, neschopnost spolupracovat s požadavky studie a odmítnutí akupunkturní léčby.

Akupunktura

Podle principů tradiční čínské medicíny (TCM) je syndrom palmoplantární erytrodysestézie typem syndromu bi – Bi Zheng, který zahrnuje stagnaci qi a blokádu krve, nedostatek qi a krve nebo vlhkost, vedoucí k neschopnosti vyživovat kůži a svaly, způsobující necitlivost a bolesti. Principy léčby zahrnovaly doplňování qi, podporu krevního oběhu a odstranění stagnace. Pacienti přidělení do akupunkturní skupiny podstoupili ošetření těmito akupunkturními body:

Baihui (GV20), Hegu (LI4), Waiguan (TB5), Zusanli (ST36), Ashi body

Pro konstitučně slabé pacienty byly přidány následující doplňující body:

Taixi (KD3), Sanyinjiao (SP6), Yanglingquan (GB34)

Aplikace akupunktury byla podávána pacientům v poloze vleže. Po standardní dezinfekci se do každého bodu aplikovaly jehly 0,35 x 40 mm. Baihui byl vpichován šikmo směrem k týlnímu hrbolu, Hegu a Waiguan byli aplikovány šikmo směrem k dlani do hloubky 0,2 - 0,3 cun. Pocity v jehle byly přenášeny směrem k dlaním. Zusanli byl vpichován kolmo pomocí zesilující-redukující metody. Jehla byla nejprve otočena ve směru hodinových ručiček, aby vyvolala pocit deqi, potom se jehla otočila proti směru hodinových ručiček při současném použití tlaku prstu na horní část bodu s cílem přenášet pocity v jehle zpět ke špičkám prstů. Ashi body byly vybrány podle nejbolestivějších oblastí na rukou a nohou. Ty byly vpichovány kolmo do hloubky 0,1–0,2 cun. Po procítění deqi se s jehlami manipulovalo rychlou technikou zvedání a tahání s nízkou amplitudou po dobu dvou minut. Doplňkové body, pokud byly použity, byly stimulovány pomocí rovnoměrné techniky s rychlým, nízko amplitudovým zvedáním a tažením. Všechny jehly byly ponechány po dobu 30 minut a aplikace jehel byla podávána denně po dobu dvou týdnů.

Vitamin B6

Účastníci přidělení do skupiny vitaminu B6 byli léčeni 300 mg perorálního vitaminu B6, užívaného denně po dobu dvou týdnů.

Výsledky

Výsledná měření zahrnovala změny skóre CTC a KPS a QLQ-C30 (Dotazník kvality života), 30 bodové funkční měřítko pokrývající oblasti PF (fyzické funkce), RF (funkce role), CF (kognitivní funkce), EF (emocionální funkce) a SF (sociální funkce). Pacienti, jejichž skóre CTC bylo po léčbě sníženo na stupeň 1, s vymizením symptomů a KPS skóre ≥ 90, byli klasifikováni jako vyléčení. U pacientů, jejichž skóre CTC bylo sníženo na ≥ 1. stupně, se zlepšením symptomů a skóre KPS 80–89, byla léčba klasifikována jako účinná. U pacientů, u kterých nedošlo k žádným zjevným zlepšením a mělo skóre KPS <80, byla léčba klasifikována jako neúčinná.

Průměrné skóre KPS před léčbou bylo 67,23 v akupunkturní skupině a 68,07 ve skupině vitaminů B6. Po léčbě vzrostly tyto hodnoty na 84,23 resp. 77,84. I když obě skupiny vykazovaly zlepšení, pozitivní výsledky pacientů byly významně vyšší ve skupině s akupunkturou (p <0,05). V akupunkturní skupině bylo 5 vyléčených, 16 účinných a 9 neúčinných případů, což vedlo k celkové efektivní míře 70,0%. Ve skupině s vitaminem B6 bylo 4 vyléčených, 7 účinných a 19 neúčinných případů, což poskytlo celkovou účinnou míru 36,7%.

Průměrné skóre před léčbou QLQ-C30 v akupunkturní skupině bylo 40.72, 44.53, 34.35, 39.23 a 33.19 v oblastech PF, RF, EF, CF a SF. Ve skupině vitaminu B6 byly ekvivalentní skóre před léčbou 41.13, 40.87, 33.89, 40.75 a 32.07. Po ošetření toto skóre pokleslo na 7.13, 18.77, 4.89, 6.32 a 10.16 v akupunkturní skupině a 16.72, 20.77, 11.76, 18.17 a 12.88 ve skupině vitaminu B6. Obě skupiny vykazovaly zlepšení ve všech oblastech, ale pozitivní výsledky byly větší v akupunkturní skupině, přičemž zlepšení v PF, EF a CF byla statisticky významná (p <0,05).

Výsledky této studie ukazují, že akupunktura je účinnou léčbou syndromu palmoplantární erytrodysestézie, se schopností zmírnit symptomy a zlepšit celkovou kvalitu života a u pacientů využívajících akupunkturu jako podpůrnou léčbu při chemoterapii, došlo k výraznému znížení nežádoucích účinků spojených s chemoterapií.

Reference:
1. Li Fangfei, Chen Hong, Li Guosen (2018) „Syndrom ruka-noha vyvolaná chemoterapií u karcinomu konečníku léčeného akupunkturou“ World Journal of Acupuncture-Moxibustion Vol.28 str. 151-155.
2. Dai, J. H., Y. J. Shi, H. B. Yin a H. Du. "Vývoj příbuzných názvů Bi syndromu a teorie etiologie a patogeneze." Zhonghua yi shi za zhi (Peking, Čína: 1980) 39, no. 4 (2009): 214-217.

ZDROJ: Healthcare Medicine Institute

Napište nám

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3


GSM: +420 775 469 515
e-mail: info@tcm-fengshui.cz
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 18:00
Pátek: 08:00 - 18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno